cesky
english

Proč je certifikace FSC důležitá?

Lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety. Téměř polovina
světových lesů zmizelavlivem činnosti člověka. Každý rok ztrácíme plochu
pralesů o rozloze téměř dvou Českých republik, 
na níž žijí tisíce druhů rostlin
a živočichů. Stále vážnější problém představuje také nelegální těžba.
Odhaduje
se, že v brazilské Amazonii je 80% stromů pokáceno nezákonně a zhruba
polovina
tropického dřeva dováženého do zemí Evropské unie pochází
z nelegálních zdrojů. I zdravotní stav
českých lesů je špatný. Častou příčinou
je způsob lesního hospodaření. Umělé monokultury smrkůči borovic
a holosečné kácení degradují půdu, která se dále okyseluje a mizí z ní
důležité živiny.
Nepřirozené porosty jsou náchylnější na škůdce či prudké výkyvy
počasí a špatně odolávají kalamitám.
Řada druhů rostlin a živočichů přichází
o důležité biotopy.

Visačka FSC na výrobku znamená, že svým nákupem podporujete šetrné
lesní hospodaření,nepřispíváte k devastaci cenných lesních ekosystémů,
nepodporujete nezákonnou těžbu dřeva a neničíte životní prostředí
místních obyvatel.

TWIN PRODUCTION s.r.o.

Dobrovského 31
772 00 Olomouc
Czech Republic

Tel: +420 603 491 003

Copyright © 2022, CMS impulsio, realizace Contimex